Belastingaangifte

U heeft van ons een brief ontvangen dat wij ook dit jaar uw belasting aangifte zullen verzorgen. Zie onderstaande relevante bescheiden die wij van u nodig hebben. Mocht u geen mogelijkheid zien om ons de bescheiden te mailen? Dan kunt u alle relevante bescheiden in een gesloten enveloppe bij ons in de brievenbus deponeren. Deze vindt u aan de rechterzijde van ons pand, grenzend aan de parkeerplaats.

Nadat de aangifte heeft plaatsgevonden zullen wij dit bedrag automatisch incasseren van het bij ons bekende iban-nummer.

De Aangiftebrief Inkomstenbelasting / Premie Volksverzekeringen 2022
·        E-mail-adres
·        Jaaropgave(n) werkgever(s) en uitkeringsinstantie(s)
·        Ontvangen of betaalde alimentatie
·        Lijfrente:
–        Betaalde premie in 2022
–        Uniform pensioenoverzicht 2021 in verband met de Factor A
·        Eigen Woning: 
–         Aanslagbiljet WOZ-beschikking met waardepeildatum 01-01-2021
–         Jaaropgave(n) hypotheekrente.
–         Eventuele aftrekbare kosten, zoals notaris-, taxatie-, en afsluitkosten.
·         Bezittingen:
–         Bank- en spaartegoeden in Nederland per 01-01-2022
–         Bank- en spaartegoeden in het buitenland per 01-01-2022
–         Aandelen, obligaties e.d.
–         Overige vorderingen/bezittingen, onroerende zaken en contant geld.
–         Niet vrijgesteld deel kapitaalverzekeringen. Dit zijn verzekeringen afgesloten na  13-09-1999.
·        Schulden per 01-01-2022
·        Specifieke zorgkosten
–        Beroepsmatig gemaakte studiekosten
·        Giften
·        Voorlopige teruggave(n) 2022
·        Betaalde voorlopige aanslag(en) 2022

En natuurlijk alle overige gegevens die wenselijk kunnen zijn.

Heeft u behoefte aan persoonlijk advies van een betrokken specialist?

Dan is Scharenborg Beltrum b.v. er voor u. Onze deskundigen staan voor u klaar als het gaat om uw bankzaken,
hypotheek of verzekeringen. Benieuwd wat we voor u kunnen betekenen?

Contact opnemen