Logo Scharenborg Assurantiën en Hypotheken

Arbeidsmarkt groeit door

Het blijft goed gaan met de arbeidsmarkt. Ook in januari is het aantal banen verder gegroeid.

Vorige maand kwamen er zo’n 20.000 banen bij. Het cijfer komt van loonstrookverwerker ADP, die maandelijks een werkgelegenheidsrapport publiceert. In dat rapport worden alle bedrijfstakken meegenomen, behalve de agrarische sector.

Vooral zakelijke diensten

Het gaat vooral goed met zakelijke dienstverleners, zo blijkt uit het rapport. In die sector groeide het aantal banen met bijna 12.000. Op de tweede plaats staat de sector de handel, transport en horeca. Ook in de industrie en de financiële dienstverlening kwamen er banen bij.

Mensen met arbeidsbeperking

Sinds de zomer van 2016 gaat het elke maand een beetje beter met de werkgelegenheid. Ook werknemers met een arbeidsbeperking profiteren hiervan. Voor hen zijn er in het laatste kwartaal van vorig jaar zo’n 2.000 banen bijgekomen, blijkt uit cijfers van het UWV.

13-02-2017